آموزش طراحی و توسعه وب|نمایش جزییات مقاله

HTML Scripts

 

اسکریپت ها را به صفحاتتان اضافه کنید تا آنها را پویاتر و فعال تر بسازید.


مثالها

اسکریپت در صفحه
این مثال روش قرار دادن یک اسکریپت، داخل صفحه html را نشان می دهد.

کار با مرورگری که اسکریپت را پشتیبانی نمی کند
اگر مرورگر، اسکریپت را پشتیبانی نکرد، چگونه کاربر را آگاه کنیم؟


وارد کردن یک اسکریپت در یک صفحه HTML

یک اسکریپت در HTML با برچسب SCRIPT معرفی می شود. توجه کنید که برای تعیین زبان اسکریپت نویسی از TYPE استفاده خواهید کرد.

<html>
<head>
</head>
<body>
<script type="text/javascript">
document.write("Hello World!")
</script>
</body>
</html>

اسکریپت بالا این خروجی را خواهد داشت:
Hello world!

چگونه مرورگرهای قدیمی را راه بیندازیم

یک مرورگر که نمی تواند برچسب <script> را تشخیص دهد ، آن را بعنوان متن در صفحه نمایش خواهد داد. برای جلوگیری از مرورگر از انجام این کار شما باید script را در برچسب های توضیح مخفی کنید. یک مرورگر قدیمی که نمی تواند script را تشخیص دهد توضیحات را نادیده خواهد گرفت و محتویات آن برچسب را نشان نخواهد داد.درحالیکه یک مرورگر جدید می فهمد که اسکریپت ها باید اجرا شوند حتی اگر با برچسب توضیحات محدود شده باشند.

JavaScript:
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hello World!")
//-->
</script>


VBScript:
<script type="text/vbscript">
<!--
document.write("Hello World!")
'-->
</script>


برچسب <noscript>

در مجموع برای مخفی کردن اسکریپت درون توضیحات شما می توانید یک برچسب <noscript > اضافه کنید.این برچسب برای نشان دادن یک متن درصورتیکه اسکریپت اجرا نشود بکار می رود.این برچسب برای مرورگرهایی بکار می رود که برچسب script را تشخیص نمی دهند و اسکریپت های درون را پشتیبانی نمی کنند. بنابراین این مرورگرها بجای آن ، متن داخل برچسب <noscript > را نشان می دهد.

JavaScript:
<script type="text/javascript">
<!--
document.write("Hello World!")
//-->
</script>
<noscript>Your browser does not support JavaScript!</noscript>


VBScript:
<script type="text/vbscript">
<!--
document.write("Hello World!")
'-->
</script>
<noscript>Your browser does not support VBScript!</noscript>


برچسب های script

برچسب توضیحات
<script> یک اسکریپت تعریف می کند
<noscript> یک متن جایگزین برای زمانی که اسکریپت کار نکند تعریف می کند
<object> یک شی تعریف می کند
<param> تنظیمات زمان اجرا برای اسکریپت تعریف می کند
<applet> به جای آن از object استفاده کنید
ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید