آموزش طراحی و توسعه وب|نمایش جزییات مقاله

فونت های HTML

 

برچسب font در HTML دیگر توصیه نمی شود و گمان می شود که از نسخه های بعدی HTML حذف شود. هرچند تعداد زیادی از مردم از آن استفاده کنند ، شما باید سعی کنید که از آن اجتناب کنید وبجای آن از style استفاده کنید.


برچسب font در HTML

با کد های HTML مثل این شما می توانیداندازه و نوع خروجی مرورگر را تعیین کنید:

<p> <font size="2" face="Verdana"> This is a paragraph. </font> </p> <p> <font size="3" face="Times"> This is another paragraph. </font> </p>

خودتان بیازمایید

موجودیت های font

هدف مثال موجودیت
اندازه فونت را تعیین می کند size="2" size="number"
اندازه فونت را افزایش می دهد size="+1" size="+number"
اندازه فونت را کاهش می دهد size="-1" size="-number"
نام فونت را معرفی می کند face="Times" face="face-name"
رنگ فونت را تعیین می کند color="#eeff00" color="color-value"
رنگ فونت را تعیین می کند color="red" color="color-name"

برچسب font نباید استفاده شود

برچسب font در آخرین نسخه های HTML توصیه نمی شود (HTML4.0,XHTML).
W3C برچسب font را از لیست توصیه هایش حذف کرده است.در نسخه های آینده HTML از CSS برای ظاهر بندی ونمایش موجودیت های اجزا HTML استفاده خواهد شد.

روش درست، استفاده از style هاست

انتخاب نوع فونت متن
این مثال چگونگی انتخاب فونت متن را نشان می دهد.

تغییر اندازه نوشته ها
با این مثال، روش تغییر اندازه متن را می آموزیم.

تغییر رنگ متن
رنگ متن نیز همانند اندازه و نوع آن می تواند تغییر کند. به این مثال نگاه کنید.

تنظیم نوع، اندازه و رنگ متن
یک مثال جامع برای نمایش چگونگی تغییر ظاهر یک متن. ببینید.

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید