آموزش طراحی و توسعه وب|نمایش جزییات مقاله

مقادیر رنگ های HTML

 

رنگ ها با ترکیب نورهای قرمز و سبز آبی نمایش داده می شوند.


مقدار رنگ ها

رنگ های HTML با استفاده از نوشتن یک عدد مبنای 16 از ترکیب مقدار رنگ های قرمز و سبز وآبی معرفی می شود. کمترین مقداری که می توان به یکی از منابع نوری داد صفر است (hex#00)بیشترین مقدار هم 255 است (hex#ff)

قرمز را خاموش کنید

اگر شما رنگ قرمز را بطور کامل خاموش کنید، 65536 رنگ متفاوت از ترکیب آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید

قرمز را روشن کنید

با تنظیم کردن پارامتر قرمز به بیشترین مقدارش ، 65536 رنگ متفاوت از آبی و سبز وجود خواهد داشت.
برای دیدن تعداد بیشتری از این ترکیب ها اینجا را کلیک کنید

16 میلیون رنگ متفاوت

ترکیب مقادیر قرمز و سبز آبی از صفر تا 255 بیش از 16 میلیون رنگ متفاوت (256*256*256) می دهد. بیشتر نمایشگرهای مدرن قادر به نمایش 16384 رنگ متفاوت هستند.اگر شما به جدول رنگ پایین نگاه کنید، شما نتایج مختلف تغییرات رنگ قرمز از صفر تا 255 را در حالی که سبز و آبی صفر هستند خواهید دید. برای دیدن لیست کامل 16384 رنگ متفاوت که بر پایه قرمز از صفر تا 255 هستند بر روی یکی از مقادیر مبنای 16 یا rgb زیر کلیک کنید.

Red Light HEX RGB
  #000000  rgb(0,0,0) 
  #080000  rgb(8,0,0) 
  #100000  rgb(16,0,0) 
  #180000  rgb(24,0,0) 
  #200000  rgb(32,0,0) 
  #280000  rgb(40,0,0) 
  #300000  rgb(48,0,0) 
  #380000  rgb(56,0,0) 
  #400000  rgb(64,0,0) 
  #480000  rgb(72,0,0) 
  #500000  rgb(80,0,0) 
  #580000  rgb(88,0,0) 
  #600000  rgb(96,0,0) 
  #680000  rgb(104,0,0) 
  #700000  rgb(112,0,0) 
  #780000  rgb(120,0,0) 
  #800000  rgb(128,0,0) 
  #880000  rgb(136,0,0) 
  #900000  rgb(144,0,0) 
  #980000  rgb(152,0,0) 
  #A00000  rgb(160,0,0) 
  #A80000  rgb(168,0,0) 
  #B00000  rgb(176,0,0) 
  #B80000  rgb(184,0,0) 
  #C00000  rgb(192,0,0) 
  #C80000  rgb(200,0,0) 
  #D00000  rgb(208,0,0) 
  #D80000  rgb(216,0,0) 
  #E00000  rgb(224,0,0) 
  #E80000  rgb(232,0,0) 
  #F00000  rgb(240,0,0) 
  #F80000  rgb(248,0,0) 
  #FF0000  rgb(255,0,0) 

 


سایه های خاکستری

رنگ های خاکستری با استفاده از مقادیر برابر منابع رنگی نمایش داده می شوند.برای آسان تر ساختن آن برای شما برای آنکه رنگ خاکستری را درست انتخاب کنید ما یک جدول از سایه های خاکستری برای شما جمع آوری کرده ایم.

  (RGB(0,0,0  #000000 
  (RGB(8,8,8 #080808 
  (RGB(16,16,16 #101010 
  (RGB(24,24,24 #181818 
  (RGB(32,32,32  #202020 
  (RGB(40,40,40  #282828 
  (RGB(48,48,48  #303030 
  (RGB(56,56,56  #383838 
  (RGB(64,64,64 #404040 
  (RGB(72,72,72  #484848 
  (RGB(80,80,80 #505050 
  (RGB(88,88,88  #585858 
  (RGB(96,96,96  #606060 
  (RGB(104,104,104  #686868 
  (RGB(112,112,112  #707070 
  (RGB(120,120,120  #787878 
  (RGB(128,128,128  #808080 
  (RGB(136,136,136  #888888 
  (RGB(144,144,144  #909090 
  (RGB(152,152,152  #989898 
  (RGB(160,160,160  A0A0A0 #
  (RGB(168,168,168 A8A8A8 #
  (RGB(176,176,176 B0B0B0 #
  (RGB(184,184,184 B8B8B8 #
  (RGB(192,192,192  C0C0C0 #
  (RGB(200,200,200  C8C8C8 #
  (RGB(208,208,208  D0D0D0 #
  (RGB(216,216,216  D8D8D8 #
  (RGB(224,224,224  E0E0E0 #
  (RGB(232,232,232 E8E8E8 #
  (RGB(240,240,240  F0F0F0 #
  (RGB(248,248,248  F8F8F8 #
  (RGB(255,255,255  FFFFFF# 

 

ایمیل را وارد کنید
تعداد کاراکتر باقیمانده: 500
نظر خود را وارد کنید