درباره ما

آموزش از شیرین ترین مسائل روزمره زندگی انسان است و همیشه شور شعفی در آموزش دیدن و آموزش دادن وجود دارد که وصف نا شدنی است.
شرکت رادکام و تیم رادکام که خود تجربه شیرین یادگیری را داشته است و دارد اینک تصمیم گرفته که با شیرینی آموزش دادن دیگران را از طعم شیرین آموزش دادن نیز بهره مند سازد.
مرکز آموزش رادکام که مرکزی مجازی برای آموزش های در حوزه وب و اینترنت و طراحی است با این هدف راه اندازی شده است.
این وبسایت کاملا رایگان است و تمام امکانات آن برای همگان در دسترس است. 
از اولین برنامه های این مرکز آموزشی دوره های آموزشی مجازی است و در آیندگان هدف های بزرگتر در دنیای واقعی داریم که این رویا ها بدون همراهی شما مخاطبان عزیز امکان پذیر نخواهد بود.