تهران - خیابان ولیعصر - نبش خیابان مطهری خیابان حسینی راد (افتخار) - پلاک 48 - واحد 1 و 2